Tukea harrastamiseen

PayBack Lahti

https://paybacklahti.fi/


Harrastustuki

Harrastustukea voi hakea lasten ja nuorten harrastamiseen. Tukea myönnetään kohtuullisiin ja välttämättömiin harrastuskuluihin silloin, kun osallistuminen on perheen taloudellisen tilanteen vuoksi muutoin uhattuna.

http://lahti.pelastakaalapset.fi/evaita-elamalle/


Hope-yhdistys

Yhdistys jakaa konkreettisia lahjoituksia (esim. vaatteita ja varusteita) sekä rahallista harrastustukea lapsille ja nuorille.

https://hopeyhdistys.fi/kaipaan-apua/


Kela, täydentävä toimeentulotuki

Perustoimeentulotukea Kelasta hakevat/saavat voivat hakea myös täydentävää toimeentulotukea, jolla voidaan tukea harrastusmaksuja. Täydentävän tuen myöntää kunta. Perustoimeentuloa on haettava ensin Kelalta, jotta voi hakea kunnan tukea.

Kelan sähköisessä asiointipalvelu:

https://elamassa.fi/tyo-ja-toimeentulo/toimeentulotukihakemus-kelaan/

https://www.kela.fi/toimeentulotuki-kokonaisuus


PELASTAKAA LAPSET RY - EVÄITÄ ELÄMÄLLE
Pelastakaa Laspen ry:n Eväitä Elämälle-ohjelma tukee lapsia, joiden mahdollisuus jatkaa harrastustoimintaa on uhattuna perheen vähävaraisuuden tai muiden sosiaalisten haasteiden vuoksi. Ohjelma on tarjonnut useille perheille tukea niin lapsen koulu- kuin harrastustoimintaan.

Lahden Pelastakaa Lapset ry: http://lahti.pelastakaalapset.fi/


LAHDEN SEURAKUNTAYHTYMÄ
Paikalliselta seurakuntayhtymältä on mahdollista saada tukea lasten harrastustoimintaan. Seurakuntayhtymän kotisivuilla on esiteltynä eri tukimuodot, joista tukea ja apua voi saada (mm. maahanmuuttajatyö, taloudelliset haasteet).