Hyvässä seurassa on ilo liikkua!

Lahden Naisvoimistelijat ry on perinteikäs, vuonna 1920 perustettu lahtelainen voimisteluseura. 


Seuramme arvot

Liikunnan ilo - liikunta tuottaa hyvää oloa ja hyvinvointia kaikenikäisille, toimintamme on harrastepohjaista, matalan kynnyksen hyvän mielen toimintaa ilman kilpailuhenkisyyttä, liikunnanilo säilyy läpi elämän
Vastuullisuus - välillinen merkitys kansanterveyteen, olemme vastuullinen työnantaja ja panostamme turvalliseen toimintaympäristöön
Yhteisöllisyys - seura on me jäsenet

Tavoitteenamme on
- Pyrkiä ylläpitämään laadukkaiden ja monipuolisten tuntien tarjontaa lapsille ja aikuisille koko elämänkaarella 
- Seuran tunnettuuden lisääminen voimisteluseurana 
- Jäsenten pysyvyyden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen 
- Matalan kynnyksen toiminnan järjestäminen lähikouluilla 

Strategia

JÄSENMAKSU 10 € / KALENTERIVUOSI

Toimijoiden pelisäännöt

Ohjaajien pelisäännöt (sovittu 17.11.2021)

1. Toisten arvostus ja kunnioitus.

2. Hoidetaan sovitut asiat.

3. Ollaan ajoissa.

4. Toimitaan esimerkkinä.

5. Edustetaan seuraa arvokkaasti.

6. Autetaan tarvittaessa toisia.

Johtokunnan pelisäännöt

1. Työtä tehdään jäseniä varten laadukkaasti ja suunnitelmallisesti.

2. Toimitaan aktiivisesti, osallistuen kokouksiin ja keskusteluun sekä mahdollisuuksien mukaan tuoden omaa osaamista seuran käyttöön.

3. Toimintaa ohjaa luottamus, avoimuus ja joustavuus. Ristiriidat ratkotaan avoimesti ja rakentavasti.

4. Jatketaan seuratoiminnan perinteitä toimintaa rohkeasti uudistaen.

5. Pidetään aktiivisesti yhteyttä sidosryhmiin ja toimitaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Materiaalit

Materiaalit ohjaajille