Vastuullisuus

Olemme Tähtiseura ja sitoutuneet noudattamaan Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaa sekä Voimistelun eettisiä periaatteita.

”Vastuullisuustyön tavoitteena on, että jokaisella voimistelutoiminnassa mukana olevalla on turvallinen, positiivinen ja oppimista tukeva ympäristö, jossa onnistutaan, menestytään ja koetaan elämyksiä yhdessä tehden.

 Vastuullisuusohjelman tavoitteena on ohjata toimintaa sellaiseen suuntaan, että niin liitto kuin voimisteluseuratkin tuottavat laadukasta yhteiskuntavastuullisesti toteutettua toimintaa.”

Suomen Voimisteluliitto, https://409bd6e0-4ec0-4f56-b286-8f516e4b7777.filesusr.com/ugd/966b6c_15a40e0108044fdd993610328001b926.pdf

Vastuullisuustyö

Sisältö pohjautuu Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaan ja voimistelun eettisiin periaatteisiin.

Hyvä hallinto

 • Säännöt, ohjeistukset ja toimintamallit ovat ajan tasalla.
 • Seuran toimintaperiaatteet ja toimintatavat on kirjattu auki seuran toimintakäsikirjaan ja nettisivuille. Toimintamme on avointa ja luotettavaa.
 • Seuralla on nimetty vastuuhenkilö, joka huolehtii vastuullisuuteen liittyvistä asioista (toiminnanjohtaja).
 • Seuran kaikilla työntekijöillä on lain mukaiset työsopimukset. Kaikki uudet työntekijät saavat perehdytyksen tehtäväänsä.
 • Johtokuntalaiset perehdytetään ja kaikki johtokuntalaiset suorittavat seuran hallinto -verkkokurssin.

Turvallinen toimintaympäristö

 • Kaikilta alaikäisten kanssa työskenteleviltä tarkastetaan rikosrekisteriotteet.
 • Seuran ohjaajat koulutetaan säännöllisesti. Myös johtokunta on sitoutunut päivittämään osaamistaan.
 • Seuran eri toimijoilla on pelisäännöt, joita kaikki noudattavat. Pelisäännöt ovat nähtävillä seuran nettisivuilla. 
 • Seuralla on omat ohjeet epäasialliseen käytökseen puuttumiseen, ja ne ovat kaikilla toimijoilla tiedossa. Ohjeet ovat myös nähtävillä seuran nettisivuilla. Emme hyväksy kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä.
 • Ohjaajat suorittavat Et ole yksin -verkkokoulutuksen. 
 • Seuran toimijat perehtyvät myös Voimisteluliiton Lasten oikeudet voimistelussa, Voimistelijan keho ja turvataidot sekä Valmentajan valta ja vastuu -materiaaleihin.
 • Seuralla on ajantasainen turvallisuussuunnitelma.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

 • Pyrimme edistämään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassamme ja päätöksenteossamme.
 • Mahdollisuus harrastaa taloudellisesta tilanteesta huolimatta.
 • Kaikilla on oikeus ohjaukseen taitotasosta tai tavoitteista riippumatta.
 • Oikeus ilmaista itseään ja vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin.

Ympäristö ja ilmasto

 • Ympäristökasvatus on osa seuran toimintaa, jota edistämme mm. talkoilemalla yhteisöllisesti.
 • Kannustamme jäseniämme varusteiden kierrätykseen ja pyrimme kiinnittämään huomiota materiaalikulttuuriin mm. väline- ja varustehankinnoissa monipuolisuuteen ja ohjaajien tarpeita vastaaviin hankintoihin, joita ohjaajat lainaavat vuorotellen.
 • Tiedostamme ja huomioimme eri toiminnoista aiheutuvat ympäristövaikutukset.

TYÖKALUT OHJAAJILLE

OHJAAJIEN PEREHDYTYSMATERIAALI

@LAADUKASLASTENOHJAUS

ET OLE YKSIN –MATERIAALIT JA KOULUTUS

SEURAN SISÄISET KOULUTUKSET

OHJAAJAPALAVERIT

SITOUTUMINEN VASTUULLISUUTTA EDISTÄVIIN TOIMIIN

JOHTOKUNNAN PEREHDYTYSMATERIAALI

OHJAAJIEN PEREHDYTYSMATERIAALI

SITOUTUMINEN OHJAAJASOPIMUSTEN TEON YHTEYDESSÄ

KOULUTUKSET

PALAVERIT, KOULUTUKSET

SEURAMME ON SITOUTUNUT…

TOIMINTA NÄKYY KÄYTÄNNÖSSÄ

Materiaaleja ja linkkejä: