Ohjaajan polku

Lahden Naisvoimistelijoiden ohjaajat koulutetaan Suomen Voimisteluliiton koulutusjärjestelmän mukaisesti. Seura arvio vuosittain ohjaajien koulutus tarpeen, jossa huomioidaan yksilöllisesti ohjaajien tarpeet. 

Kaikki aloittavat ohjaajamme käyvät ensin Voimisteluohjaajan starttikurssin, jonka jälkeen toimivat apuohjaajina vähintään yhden toimintavuoden ennen seuraavaan koulutukseen siirtymistä. 

Seuran kouluttamilta ohjaajilta toivotaan sitoutumista seuran toimintaan. Lahden Naisvoimistelijat haluaa kannustaa kaikkia ohjaajiaan myös omatoimiseen kouluttautumiseen. 

Ohjaajilla on mahdollisuus vaikuttaa toiveillaan seuran sisäisien koulutuspäivien sisältöön. Sisäisillä koulutuksilla pyritään vahvistamaan ohjaajien välistä yhteistyötä ja kokemuksellista oppimista. Tarvittaessa seura tarjoaa tilauskoulutuksia, yksin tai yhdessä lähiseurojen kanssa.

Ohjaajan polun tukeminen on paljon muutakin kuin tarjottu koulutus. Seura haluaa tukea ohjaajaan monella tavalla, jossa kiittäminen, palkitseminen ja yhteiset kokemukset ja yhdessä tekeminen ovat tärkeitä.