Epäasialliseen käytökseen puuttuminen

Joskus voimistelijoiden tai heidän vanhempiensa kanssa vuorovaikutuksessa voi syntyä ongelmatilanteita. Tilanteisiin on tärkeä puuttua nopeasti ja hakea toimiva ratkaisu, jotta positiivinen ilmapiiri harrastajien, ohjaajan ja vanhempien välillä säilyy.

Seurassamme ristiriitatilanteita lähdetään ratkomaan seuraavasti:


1. Ongelma pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan välittömästi paikan päällä ryhmän ohjaajien ja voimistelijoiden kesken.

2. Mikäli ongelma ei ratkea, otetaan selvitykseen mukaan asianosaisten voimistelijoiden vanhemmat, voimistelijat sekä ohjaaja.

3. Ohjaaja informoi tilanteesta seuran toiminnanjohtajaa, joka informoi tarvittaessa johtokuntaa.  

4. Tarvittaessa kootaan yhteiseen tapaamiseen ryhmän ohjaajat, vanhemmat sekä seuran toiminnanjohtaja ja/tai johtokunnan edustaja.

5. Tilanteen pitkittyessä otetaan yhteys liittoon tai käytetään muuta ulkopuolista sovittelijaa.

Aiheeseen liittyvää tietoa löydät lisäksi: